Podsumowanie ankiety

Od roku szkolnego 2017/2018 uruchomiony został nowy „Program dla szkół” mający na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwrócił się z prośbą do szkół podstawowych o wzięcie udziału w Ankiecie dotyczącej realizacji „Programu dla szkół”.

Ankieta została przeprowadzana w dniach 15 – 28.11.2017 r. i miała charakter anonimowy. W ankiecie udział wzięło ok. 6,4 tys. szkół, zarówno tych, które uczestniczą w „Programie dla szkół”, jak i tych które w nowym programie udziału nie biorą.

Dzięki tak licznemu udziałowi szkół w ww. ankiecie pozyskany został szereg istotnych informacji na temat praktycznej realizacji „Programu dla szkół”, opinii szkół na temat programu oraz powodów, dla których szkoły nie zdecydowały się uczestniczyć w „Programie dla szkół”.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety.