Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej[1].

Mając na celu wsparcie szkół w realizacji ww. działań przygotowany został pakiet materiałów edukacyjnych, w których pojawiają się bohaterowie znanej i lubianej przez dzieci Ekipy Chrumasa, obejmujący:

cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Kucharza Pana Grzegorza Łapanowskiego, dotyczących pór roku wiosna-lato oraz jesień-zima (dwa filmy dla uczniów klas I-III oraz dwa filmy dla uczniów klas IV-V),

poradnik dla nauczycieli,
broszurę dla dzieci,
poradnik dla rodziców,
instruktaż dla szkół jak korzystać z ww. pakietu materiałów.
Materiały zostały przygotowane we współpracy z następującymi instytucjami:

w obszarze edukacji: Ministerstwem Edukacji Narodowej,
w obszarze rolnictwa: Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w obszarze zdrowia: Ministerstwem Zdrowia, Instytutem Żywności i Żywienia*, Instytutem Matki i Dziecka.
*Konsultanci merytoryczni IŻŻ: dr Katarzyna Wolnicka, Anna Taraszewska, Joanna Jaczewska-Schuetz

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem, co znalazło odzwierciedlenie w liście przewodnim skierowanym do szkół uczestniczących w programie sygnowanym przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół do korzystania z ww. materiałów edukacyjnych, w szczególności do obejrzenia wraz z dziećmi filmów edukacyjnych, a następnie organizowania własnych warsztatów kulinarnych, pokazujących dzieciom jak smaczne i ważne mogą być owoce, warzywa i produkty mleczne w ich codziennym jadłospisie. Zachęcamy również do korzystania z dedykowanych dzieciom, rodzicom i nauczycielom broszury oraz poradników, zawierających przystępne kompendium wiedzy m.in. w zakresie zdrowej diety.