Nabór startuje!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły podstawowe oraz dostawców do wzięcia udziału w Programie dla szkół w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – II ogólnokształcących szkół baletowych.

Przystąpienie do programu

Szkoła podstawowa, która będzie chciała uczestniczyć w programie może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych.

Kopie zawartych umów dotyczących I semestru roku szkolnego 2018/2019 dostawcy składają we właściwym ze względu na siedzibę dostawcy OT KOWR do dnia 5 września 2018 r.

W przypadku, gdy szkoła nie zamierza skorzystać z usług dostawcy może po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia samodzielnie organizować dostawy produktów, a następnie rozliczać się z KOWR.

Dostawy produktów

Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych otrzymywanych przez dziecko w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach programu zostanie opublikowana przez KOWR do dnia 13 września 2018 r.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 dzieci będą otrzymywały owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne przez 12 wybranych tygodni.

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2018/2019 opracowanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2018 r., poz. 1468) oraz do przystąpienia do programu.