Przypominamy, iż w dniu 30 września 2018 r. upływa termin dla szkół podstawowych uczestniczących w „Programie dla szkół” na przekazanie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym za rok szkolny 2017/2018.

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Programie dla szkół” mają możliwość wypełnienia i wysłania Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym w formie elektronicznej za pośrednictwem poniższego adresu:

http://informacja-pds.kowr.gov.pl/

Celem udostępnionej funkcjonalności jest ułatwienie szkołom przygotowania i przesłania informacji.

Formularz udostępniony elektronicznie umożliwia szkołom podstawowym m. in.:

wypełnienie Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym, przesłanie ww. informacji do KOWR w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi formularza znajdują się w Instrukcji dla szkół podstawowych składających Informację o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym.

W przypadku informacji wypełnionych w formie papierowej należy je składać do właściwego miejscowo OT KOWR (pocztą lub bezpośrednio w OT KOWR).

Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym.